Bulgarsko-angliiski i angliisko-bulgarski razgovornik + SD

Българско-английски и английско-български разговорник + СD

Продуктов номер: 11058
Изчерпана

Автор: Алан Кахълмайер | Нели Стефанова
Категория: Английски речници
Издателство: Византия | ЕТ Нели Стефанова - прима
Състояние: Нова книга
238 страници
меки корици
Първо издание: 2005
Народност: българска


УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ! Настоящият разговорник с СD е уникално издание, което ви дава следните възможности: Първо. Да усвоите английския език в степен достатъчна, за да водите елементарен разговор на различни теми. Гаранция за това е съавторството на американец, който отразява езика такъв, какъвто наистина ще го чуете в реалния живот. В аудиокасетата са озвучени някои от главите изречение по изречение - първо на български, после на английски език. Изпълнителите са професионалисти - българка и американец. Допълнително в разговорника е включена и "Кратка английска граматика". В глава "Основни езикови конструкции" е предложена система от често употребявани фрази (озвучени в аудиокасетата). Чрез замяна на една от думите в тези изречения с други думи по желание, можете да получите безкрайно много нови изречения. Всички английски думи са пояснени с международна транскрипция, а изразите, неозвучени в аудиокасетата са отразени фонетично на кирилица. Второ. Ако вече владеете английски език в някаква степен, можете да попълните познанията си с разговорни изрази, които ще направят изказа ви по-практичен и лесно разбираем в конкретни речеви ситуации. Трето. Разговорникът дава възможност на вашите англоговорящи приятели да научат елементарен български език или да ви партнират в разговора, като използват транскрипцията на българските думи с латиница. В разговорника има глава "Българска граматика", написана на английски език. Рубриките са подредени по азбучен ред според българската азбука. Издателят изказва най-искрена благодарност на Алан Кахълмайер (САЩ) за неоценимото му участие в създаването на разговорника и записа на аудиокасетата, на Джак Лоу (ЮАР) за помощта и критичните бележки по текста, на Джак Лоу и Елзаби Лоу (ЮАР) за помощта, която оказват на български деца инвалиди и правят живота им по-пълноценен и радостен.