Bulgarsko-ispanski rechnik

Българско-испански речник

Продуктов номер: 8728
Изчерпана

Автор: Емилия Ценкова
Категория: Испански речници
Издателство: Наука и изкуство
Състояние: Нова книга
661 страници
твърди корици
Първо издание: 2006
Народност: българска


Новият, съвременен Българско-испански речник съдържа около 40 000 заглавни думи. Речникът се опира на традициите и на най-новите постижения на българската и испанската лингвистика и лексикография. Предназначен е предимно за студентите по испанска филология, за преводачите, за изучаващите испански език в училища и в различни езикови курсове. Речникът е полезен и за испаноговорящите чужденци изучаващи български език. Може да служи и на българи специалисти, пребиваващи в испаноговоряща страна. В речника се обръща специално внимание на новостите в българския правопис, избягват се остарели думи и словосъчетания, набляга се на нови лексикални единици, на нови значения, на новосъздадени изрази. Не се пренебрегват и някои по-редки думи, регионализми или отпаднали от активна употреба значения, но срещани в изящната литература. Акцентът пада върху съвременния език, разнообразен и жизнен, преливащ от неологизми. Същият подход се следва при подбора на испанските съответствия, като се черпи от богатството и разнообразието на испанския език, изразител на многоликата човешка дейност. Отделя се специално внимание на фразеологичните съчетания, на неологизми, на разговорни и жаргонни значения. В речника са включени и някои испаноамериканизми, които подчертават огромното богатство на езика, говорим както в Испания, така и в страните на Латинска Америка. От авторката на поредицата Лорета Пушкарова