Bulgarsko-nemski iuridicheski rechnik /Bulgarisch-Deutsches Rechtsworterbuch

Българско-немски юридически речник /Bulgarisch-Deutsches Rechtsworterbuch

Продуктов номер: 3365
Изчерпана

Автор: Христо Дормишев
Категория: Немски речници
Издателство: Хейзъл
Състояние: Нова книга
493 страници
твърди корици
Първо издание: 2003
Народност: българска


Настоящият Българско-немски юридически речник е изцяло съставен на базата на най-съвремснната правна терминология и е съобразен с действащото законодателство в Република България. • 18 000 заглавни думи и словосъчетания • специална терминология от всички отрасли на българското право, както и термини от счетоводството и търговията • множество пояснения към термините, улесняващи ползването на речника и от неюристи • приложение с най-често употребяваните съкращения в българската правна литература и с по-важните български закони, заедно с превод на немски • за юристи, преводачи, преподаватели и студенти Словосъчетанията и думите са от областта на : • гражданско право — обща част, облигационно, вещно, семейно и наследствено право • граждански процес — исково и изпълнително производство • търговско, дружествено право и несъстоятелност • банково и застрахователно дело • ценни книжа, борсово право • конкурентно и картелно право • интелектуална собственост, патентно и авторско право • счетоводство, данъчно и митническо право • трудово и осигурително право • наказателно право и наказателен процес • конституционно право • административно право • административен процес и съдопроизводство • право на Европейските общности