Bulgarsko-ruski / rusko-bulgarski biznes rechnik

Българско-руски / руско-български бизнес речник

Продуктов номер: 10393
Изчерпана

Автор: Стефка Георгиева
Категория: Икономическа литература | Руски речници
Издателство: Хейзъл
Състояние: Нова книга
488 страници
твърди корици
Първо издание: 2004
Народност: българска


ПРЕДГОВОР Настоящият "Българско-руски / руско-български бизнес речник" е предназначен за български и рускоговорещи специалисти, които развиват делова дейност в различните сфери на бизнеса; за работа с бизнес документи и превод на специализирана литература, тъй като специалната терминология заема важно място в тази професионална сфера; за подготовка на делови срещи. Речникът може да е полезен за работещите в търговията, банките, търговските палати, митниците, стопанските и финансовите учреждения, в сферата на международния туризъм и др. Той може да се използва и от учители, преподаващи езика на бизнеса, от ученици и студенти, изучаващи икономически специалности, от преводачи и журналисти. Речникът е ценно пособие при подготовката за получаване на сертификат от европейски образец "Руски език за делово общуване (бизнес и комерция)". Деловото общуване дава възможност за разкриване на нов езиков ракурс на разговорния фонд от бизнес терминология. Тази тенденция е определила принципите за терминологичен подбор. Речникът е съставен след анализ на делова кореспонденция, търговска документация, бланки, писма, статии и др., на базата на речници, учебници и монографии, свързани с бизнеса. Изданието съдържа около 20 000 термина, които засягат такива области от бизнес комуникацията като: • външнотърговски сделки • търговски операции • финанси и банково дело • кредити, мита и данъци • продажба на услуги • рекламна дейност и маркетинг • организация на изложби, панаири, търгове, борси, разпродажби • застраховане • експедиция и транспорт • международен туризъм. Към речника има приложение, в което са представени образци на най-употребяваните делови и търговски документи на руски и на български език. УПЪТВАНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕЧНИКА Термините са подредени на азбучно-гнездови принцип. След основния термин е посочен и неговият род. Ако терминът се употребява само в множествено или само в единствено число, това също е отбелязано. Прилагателните имена, оглавяващи речниковата статия, са дадени в мъжки род единствено число. След заглавната дума следват най-употребяваните устойчиви словосъчетания. Глаголните словосъчетания се намират в края на речниковата статия след знака [**]. Това представяне на материала ще спомогне за правилното построяване на фразите на чуждия език. Руските глаголи се дават в свършен и несвършен вид. Факултативните части на термина и поясненията са заградени със скоби. При превода синонимните термини са разделени със запетая, по-далечните по значение преводи — с точка и запетая, различните значения — с цифри. По преценка на автора е дадено кратко тълкуване на някои термини, които не са познати на обикновения читател. Известна част от устойчивите терминологични съчетания са включени в отделна речникова статия, като се спазва азбучното подреждане. От автора