Cennosti sreshtu bezporiaduk

Ценности срещу безпорядък

Продуктов номер: 17778
Изчерпана

Автор: Георги Фотев
Категория: Социология
Издателство: Изток-Запад
Състояние: Нова книга
ISBN: 9789543215386
212 страници
меки корици
Първо издание: 2009
Народност: българска


При негативната поляризация културните различия и хетерогенни ценности пораждат враждебни взаимоотношения, непрекъснати латентни или явни напрежения и конфликти, нетърпимост към другостта, възприемана като антагонистична чуждост. Позитивната поляризация е резултат на дълго и драматично цивилизационно развитие, превъзмогване на негативната поляризация, в резултат на което се стига до отказ от нетърпимостта към другостта, като се формира и възприема ново отношение към културните различия и ценностната хетерогенност, т.е. различията и ценностната хетерогенност се смятат за нещо естествено, а толерантността за основополагащ и ръководен принцип на човешки и социални взаимоотношения.