Contributions au IVe congres international de thracologie

Contributions au IVe congres international de thracologie

Продуктов номер: 17336
Изчерпана

Автор: Сборник
Категория: Балканският полуостров преди Аспарух | Българска история на чужди езици
Издателство: БАН институт по тракология
Състояние: Нова книга
194 страници
меки корици
Първо издание: 1984
Народност: българска


Приноси към VІ международен конгрес по тракология Доклади и съобщения на българските участници в VІ Международен конгрес по тракология - Ротердам , 21-260септември 1984 г.