Detski risunki i moderno izkustvo

Детски рисунки и модерно изкуство

Продуктов номер: 11171
Изчерпана

Автор: Александър Маринов
Категория: Изобразително изкуство | Психология - исторически изследвания
Издателство: Леге Артис
Състояние: Нова книга
136 страници
меки корици
Първо издание: 2002
Народност: българска


Книгата съдържа интересни и малко известни данни от история на изкуството, от живота и творчеството на едни от най-известните модерни художници. Богатата колекция от цветни и черно-бели репродукции от рисунки на деца и възрастни дава нагледна представа за стремежа на някои от най-известните модернисти към детския стил и към наивното - до степен на плагиатство. Въпросът е къде е границата и доколко всеки един от тях е съумял да спре пред нея или пък - защо не? - смело да я прекрачи. Изданието е полезно за професионалисти от областите на изобразително изкуство и художествена критика, психология и психиатрия, възпитание и колекционерство, както и за широк кръг любознателни читатели. Както по съдържание, така и по форма и стил, детските рисунки са били сравнявани от много автори от школата на абстракционизма и сюрреализма, на модерното изкуство изобщо, като Кандински, Габриеле Мюнтер, Ларионов, Пол Кле, Миро, Жан Дюбюфе, Пикасо, групата "КОБРА", Джексън Полок и Марк Ротко. Те нерядко са колекционирали детски рисунки, творели са заедно с деца или са се опитвали да внесат елементи на детско-наивното в своето творчество. Александър Маринов — лекар психиатър доцент, доктор на медицинските науки. Завършва висше медицинско образование през 1952 година в София и постъпва на работа в психиатричната болница в град Бяла, където работи до 1993 година. Защитил е кандидатска дисертация на тема "Психопатоаогия на изобразителната дейност" (1965) и докторска дисертация на тема "Шизофрения — протичане, изход и прогноза"(1982). Членува в редица организации в чужбина като: Международна асоциация по психопатоаогия на изразността, Международна асоциация по превенция на самоубийствата, Международна организация по психосоциална рехабилитация и Дружество по психопатоаогия на изразността на немски говорещите страни. Периодично е пребивавал за обмяна на опит и специализация в "Университетската психиатрична клиника" (Цюрих) по времето на Блойлер-син и след това във връзка с проблемите на шизофренията; в Международен документационен център по психопатология на изразността (Париж) и Център по психопатоаогия на изразността към университетската психиатрична клиника (Лозана). Участвал е с доклади в над 75 международни и световни конгреси, симпозиуми и конференции в Европа и САЩ, на повече от които с лично присъствие. Има над 120 научни публикации в списания и сборници предимно в чужбина на немски, френски и английски език, по проблеми на шизофренията, самоубийствата и психопатология на изразността. Значителна част от неговите публикации са известни и цитирани от над 50 чужди автори в статии, сборници и монографии. По обем и тематична насоченост колекцията на автора е една от най-богатите не само у нас, но и извън страната, където тя е известна и съпоставима с някои от международните колекции. Голяма част от нея е показвана на национални конгреси, но повече в чужбина: Мексико, Бостон, Франция (Париж, Лион, Безансон), Швейцария (Базел, Берн), Германия (Бон, Кьолн, Хамбург), Лондон, Австрия (Виена, Залцбург, Линц), Брюксел, Копенхаген, Истанбул и Барселона. Понастоящем живее в град Бяла и се занимава с проблеми относно "психопатоаогия на изразността" и "детски рисунки и модерно изкуство".