Dialogichna sociologiia

Диалогична социология

Продуктов номер: 555
Изчерпана

Автор: Георги Фотев
Категория: Социология
Издателство: Изток-Запад
Състояние: Нова книга
1096 страници
твърди корици
Първо издание: 2004
Народност: българска


Професор Георги Фотев е автор на голям брой научни публикации, някои от които на чужди езици (в петнайсет страни). Публикувал е книгите: Социологическите теории на Е. Дюркем, В, Парето, М. Вебер (1979), Принципите на позитивистката социология (1982), Социална реалност и въображение (1986, 1996 - на гръцки език, 1996 - второ издание), Гражданското общество (1992, 1996 - на гръцки език), История на социологията в два тома (1993), Другият етнос (1994), Криза на легитимността (1999), Смисъл на политиката (1999), Ethnicity Religion and Politics (1999), Граници на политиката (2001) и др. Работи в Института по социология към БАН и дълги години преподава в СУ „Св. Климент Охридски", катедра Социология. Бил е министър на науката и висшето образование (1991). Чел е лекции в чуждестранни университети. Той е действителен член на Европейската академия на науките и изкуствата. Членува и в други престижни международни научни организации. Настоящото съчинение на проф. Фотев е фундаментално преосмисляне на модерната социология като полипарадигмална наука.