Dicconario espaňol-búlgaro/Ispansko-bulgarski rechnik

Dicconario espaňol-búlgaro/Испанско-български речник

Продуктов номер: 11236
Изчерпана

Автор: Олга Христова
Категория: Испански речници
Издателство: Дамян Яков
Състояние: Нова книга
616 страници
твърди корици
Първо издание: 2007
Народност: българска


ЗА ИСПАНСКО-БЪЛГАРСКИЯ РЕЧНИК Испанско-българският речник, който предлага на вашето внимание издателство "Дамян Яков", е предназначен за широката публика. Съдържа около 40 000 словоформи и включва лексикален материал, подбран от няколко източника. Освен основната лексика в него ще откриете и много думи от така наречените американизми, използвани предимно в Латинска Америка, чието значение понякога коренно се различава от основното. Постарали сме се да намерят място и някои думи, които обикновено не се включват в състава на изданията от такъв характер, тъй като стремежът винаги е да се застъпи най-необходимата честотна лексика. По тази причина извън вниманието на интересуващите се от езика остават много интересни и дори любопитни думи, които могат да обогатят представата ви за испаноезичната култура като цяло. Поради повишения интерес към испанския език и големия брой хора, които напоследък го изучават по различни причини и с различна цел, си позволихме да разширим малко лексикалната база, като единственото, което не е посочено с цел пестене на място, е в коя точно латиноамериканска страна се използва даденото допълнително значение на думата. Не сме могли да покрием, разбира се, и цялата фразеология, произтичаща от основните езикови форми. Накрая на речника има кратки приложения, оформени като таблици и списъци, в които по малко по-нестандартен начин сме се опитали да помогнем на нуждаещите се в усвояването на езика, като, разбира се, нямаме претенции да сме обхванали дори една трета от основните му граматични правила и закономерностите, на които се подчинява, тъй като не тази е целта на тези помощни материали/текстове. От издателството