Drevnata kultura na Iugoiztochna Evropa

Древната култура на Югоизточна Европа

Продуктов номер: 19203
Изчерпана

Автор: Александър Фол
Категория: Антична история | Световна културология, етнология и фолклор
Издателство: Тангра ТанНакРа
Състояние: Нова книга
ISBN: 9789543780570
222 страници
меки корици
Първо издание: трето издание, 2009
Народност: българска


Книгата обобщава лекциите по история на културата на Елада, изнасяни устно от 1992 г. насам пред студентите-първокурсници от специалност Културология на Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски". В текста са въведени последните резултати и интерпретации от изследванията в тази междудисциплинна област на проучвания, археологически открития до 1997 г. включително, както и съпоставки с културата на Древна Тракия. По този начин се проследява и плодотворното взаимодействие между полисната (литературната) и етносната (устната) култура в европейския Югоизток. Написана по принципа на студентите - най-новото, книгата представлява синтез от неочаквани тълкувания и изводи. Тя ще увлече, освен верните любители и познавачи на старината в Югоизточна Европа, студенти по история и теория на културата, по стара история, тракология, археология, етнология, история на религиите, антропология, история на изкуството, философия, литература, филология.