Drevnata kultura na Iugoiztochna Evropa

Древната култура на Югоизточна Европа

Продуктов номер: 2975
Изчерпана

Автор: Александър Фол
Категория: Антична история | Световна културология, етнология и фолклор
Издателство: УИ Св. Климент Охридски
Състояние: Нова книга
229 страници
меки корици
Първо издание: 2001
Народност: българска


Книгата обобщава лекциите по история на културата на Елада, изнасяни устно от 1992 г. насам пред студентите-първокурсници от специалност Културология на философския факултет на СУ "Св. Климент Охридски". В текста са въведени последните резултати и интерпретации от изследванията в тази междудисциплинна област на проучвания, археологически открития до 1997 г. включително, както и съпоставки с културата на Древна Тракия. По този начин се проследява и плодотворното взаимодействие между полисната (литературната) и етносната (устната) култура в европейския Югоизток. Написана по принципа на студентите - най-новото, книгата представлява синтез от неочаквани тълкувания и изводи. Тя ще увлече, освен верните любители и познавачи на старината в Югоизточна Европа, студенти по история и теория на културата, по стара история, тракология, археология, етнология, история на религиите, антропология, история на изкуството, философия, литература, филология.