Drevnogruckata kultura – problemi na filosofiiata i mitologiiata

Древногръцката култура – проблеми на философията и митологията

Продуктов номер: 4726
Изчерпана

Автор: Калин Янакиев
Категория: Антична философия | Философия - български автори
Издателство: Емалиол
Състояние: Нова книга
148 страници
меки корици
Първо издание: 1999
Народност: българска


Предговор към настоящото издание Първото издание на тази книга се появи през 1988 година, а есетата включени в нея са написани още по-отдавна - преди дванадесет-тринадесет години. От онова време се промениха както моите интелектуални занимания, така и моята субективност. След като през двата семестъра на 1991 и 1992 година прочетох в Софийския университет един курс по антична култура, аз практически престанах да работя върху онази епоха и се съсредоточих главно над християнската вяра и богословие, с които живее и до днес душата ми. Макар обаче, да е писана и издавана в едно време, което е "друго" спрямо сегашното в един радикален смисъл на тази дума (през 1988 г. никому не беше известно, че на комунистическата диктатура и предстои скорошен край), аз -слава Богу - няма от какво да се срамувам в страниците на тази книга. Нещо повече, ако се изкуших да се съглася с едно второ издание - то е, защото изпитах известен сантимент към духа в нея: духът на една съпротива срещу мъртвата казионна философска мисъл, която ни караше да й противопоставяме една сплав от лексика, въображение и размишление, понякога твърде много експресивни и твърде много доверени на субективността. Лаская се също от мисълта, че тази книга бе една от първите (всъщност втората след тази на Цочо Бояджиев "Неписаното учение на Платон" от 1985г.), които в онова време направиха опит да разгледат елинската философия и митология по начин, нямащ нищо общо с официалния полуидеологичен-полуанахроничен български академизъм. Без специално да бях обмислял това (тогава всички донякъде се гордеехме с "независимата" си и алиенирана индивидуалност) аз правех опит да се вглеждам в елинството и чрез разчитане на "шифрите" му в базисния опит на екзистенцията. Като казвам всичко това, не искам да се остане е впечатление, че днес аз считам текста на тази книга за безупречен. Не отричам, че той ми е мил, но не крия, че - ако бях решил да го редактирам истински - сигурно бих пренаписал книгата наново и по нов начин. Сигурно твърде много "игровост" и "волност" в нея днес бих "укротил"; бих изяснил по-детайлно неща, които тогава - странно - но не са ме привлекли към задълбочаване. Положително бих се изкушил също да потърся и някои по-отчетливи обощения на фундаменталния, прелестен и духовно-нездрав "паганизъм" на древното елинство. Това че се отказвам да правя тези неща, се дължи както на липсата на време, така и на особеното -малко дръзко и "главоломно", признавам - очарование да обективираш отново нещо, за което и продължаваш да носиш отговорност, и - същевременно - можеш да съзерцаваш като "отпуснато" от личната ти история. Да, текстът на тази моя стара книга е практически напълно непроменен. Добавен е само един екскурс към първата глава, който на времето бе публикуван в списание с нищожен тираж и популярност, и чието естествено място е, струва ми се, именно тук. 30 април 1999 г. Авторът