Dulgata nosht na komunizma v Bulgariia

Дългата нощ на комунизма в България

Продуктов номер: 14562
Изчерпана

Автор: Георги Фотев
Категория: Социология
Издателство: Изток-Запад
Състояние: Нова книга
472 страници
меки корици
Първо издание: 2008
Народност: българска


Проф. Георги Фотев е изтъкнат български социолог, автор на голям брой научни трудове, редица от които са публикувани в чужбина. Репресиите на тоталитарния режим, които е изпитал още от ранно детство, не са сломили благородството на личността му, стремежа към истина и привързаност към свободата. Автор е на книгите Диалогична социология (2004, Изток-Запад), Дисциплинарна структура на социологията (2006, Изток-Запад, получила Националната награда за хуманитаристика „Хр. Г. Данов"), Граници на политиката (2001), Ethnicity, Religion and Politics (1999), Криза на легитимността (1999), история на социологията в два тома (1993; второ издание 2000), Социална реалност и въображение (1986,1996, издадена на гръцки език) и редица други. Ученици, последователи и колеги на проф. Г. Фотев му посветиха юбилейния сборник Светове в социологията (2006, УИ „Св. Кл. Охридски"). В този сборник участват световни имена в социологията като Зигмунд Бауман, Едуард Тириякян и др. Разтърсваща книга за преживяната реализация на комунистическата утопия в България. Вместо очаквания в началото „цъфтеж на пролетта", настъпва „една дълга полярна нощ на леден мрак и сурови изпитания" (Макс Вебер). Изграждането на тоталитарната машинария е в два паралелни свята - на възторг и терор. Следствените изтезания и баналността на злото „приключват", когато тялото предава душата и сияйното бъдеще все повече се отдалечава... В края на краищата настъпва имплозията на системата. Господарката на живота и смъртта се загубва в дългата нощ... Изследването на проф. Фотев е пронизано от страдание и вяра в човешкостта. Не е ли това една сюрреалистична социология? Методът е сроден на радикален емпиризъм. Георги Фотев, „Дългата нощ на комунизма в България", изд. „Изток-Запад", С, 2008, 472 с, 17 лв. Авторът определя метода си като „радикален емпиризъм". Остро и точно казано. Книгата гъмжи от примери и пространни цитати, които именно в гигантското си струпване проговарят, за да могат следващите ги кратки анализи само да усилят вече просветналия смисъл. Пред себе си имаме един истински компендиум от теми, текстове и стилове на комунизма, при това преживян от авторския почерк във всяка своя дума. Ето как науката също излъчва и страст, и тъга. Из „Литературен вестник, 2008/брой 21”