Enciklopedichen rechnik na literaturnite termini

Енциклопедичен речник на литературните термини

Продуктов номер: 6549
Изчерпана

Автор: Асен Калешев | Васил Петров
Категория: Други справочници, енциклопедии, речници
Издателство: Хейзъл
Състояние: Нова книга
544 страници
твърди корици
Първо издание: 2001
Народност: немска
Преводач: Колектив


Създаването на "Енциклопедичен речник на литературните термини" беше колективно дело на редица специалисти, които положиха големи усилия, за да получат българските читатели едно модерно помагало. Текстовете от оригиналното немско издание бяха преведени от проф. д-р Божидара Делииванова, доц. Анна Лилова, Елисавета Кузманова, гл.ас. д-р Десислава Лилова и гл.ас. д-р Орлин Спасов. При обработката на много от въпросите, разглеждани в отделните статии се наложиха консултации с тесни специалисти в някои области. Много полезни бяха със своите знания гл.ас. д-р Благовест Златанов (:за стиховедските статии), н.с. I ст. д-р Виолета Дечева (за театроведските статии), Александър Донев (за киноведските статии), Васил Василев (за статиите, свързани с книгопечатане). Преводната част от речника е редактирана от гл.ас. д-р Десислава Лилова. Допълването му с български материали е дело на доц. Асен Калешев и ст. преподавател Васил Петров. Така благодарение на общите усилия на изброените автори и сътрудници се получи едно напълно съвременно и много богато на информация пособие, което ще бъде от полза за ученици, студенти, научни работници и всички, които се интересуват от литературата, литературната теория и история. С помощта на енциклопедичния речник българският поглед към тези важни области от културата се обогатява и хармонизира с погледа към тях от становището на немската (и изобщо западноевропейската) наука. доц. Боян Вълчев