Etnologiia na prostranstvoto,chast 1

Етнология на пространството,част 1

Продуктов номер: 14736
Изчерпана

Автор: Сборник
Категория: Българска културология, етнология и фолклор | Философия - сборници
Издателство: Род
Състояние: Нова книга
ISBN: 1311493Х
352 страници
меки корици
Първо издание: 2008
Народност: българска


СЪДЪРЖАНИЕ ЕТНОЛОГИЯ НА ПРОСТРАНСТВОТО, част 1 Градът и Асоциацията. Вася Велинова - За един сборник конволют от сбирката на Митрополитската църква в гр. Самоков. Константин Рангочев - Менталност и сакралност II. Структура на сакрума: Култът към Света Богородица в град Самоков. Виктория Русева - Антропологично проучване на материала от гробове при църква № 2 на „Шишманово кале". Веселин Хаджиангелов, Анастасия Чолакова - Обработка на желязо през ранновизантийската епоха – обект „Шишманово кале" при Самоков. Христо Шанов - Старата „индустрия" в Софийско и Самоковско до края на XIX и началото на XX в Невена Митрева - „Поздрав от Самоков". Стари пощенски картички. Евгения Грънчарова - Танцов фолклор от Самоковско. Веска Кожухарова-Живкова - Още нещо към размислите за етнологията на пространството (По следите на теоретичните търсения на Т. Ив. Живков). Алексей Жалов - Спомен за пещерите светилища в България. Тодор Моллов - Войнската Задушница на Петровден през 895 г. и българския фолклор. Таня Марева - Златоградски спомени за Ватопедския манастир в Света гора. Милена Любенова - Дивотинският манастир „Света Троица" - история и фолклор Вихра Баева - Православният храм като място за изцеление в съвременността. Симона Петрова - Фитоморфен код в българския песенен фолклор. Радостина Петрова - Фолклорните песни в романа „Под игото" от Иван Вазов. Десислава Димитрова - Музиката като дискурс в историята на Мъжката гимназия в Русе. Матина Венетиаду - Градската едногласна и многогласна песен от Седемте острова на Йонийско море и разпространението й в град Солун Александар Димитриевски - Музичките состави во свадебните обичаи во Република Македонка во 21 век. Веселка Тончева - Младите българи, музикалният фолклор и националната идентичност във Виена. Магдалена Стаменова - Чужди пътешественици за старината в българското пространство през XVII век. Георги Куманов - Свещената планина като център на сакралното пространство (По материали от Чепински район от края на XIX до последното десетилетие на XX век). Владимир Демирев - Пространство и съкровище. Екатерина Тодорова – Странство в „Хождение игумена Даниила". Петя Банкова - Етиологични аспекти на социализацията на индивида. Даниела Беличовска - Статутът на женското в патриархалното пространство. Снежана Йовева-Димитрова - Дискурсивните варианти в чуждоетнична среда (Речевите пространства на групи българки, живеещи в Словения и Австрия)