Etnologiia na prostranstvoto,chast 2

Етнология на пространството,част 2

Продуктов номер: 14735
Изчерпана

Автор: Сборник
Категория: Българска културология, етнология и фолклор | Световна културология, етнология и фолклор | Философия - сборници
Издателство: Род
Състояние: Нова книга
ISBN: 1311493Х
384 страници
меки корици
Първо издание: 2008
Народност: българска


СЪДЪРЖАНИЕ ЕТНОЛОГИЯ НА ПРОСТРАНСТВОТО, част 2 Артем В. Козьмин - Распространение героического зпоса в Старом Свете и социальная структура традиции. Гатя Симеонова - „Първа града" - абсолютното начало или поредното начало (По текстове от том първи на „Веда Словена") Албена Малчева - За някои мотиви в българската юнашка епика. Доротея Табакова, Вяра Калфина - Преводаческият експеримент на Григор Пърличев и българската фолклорна епическа традиция. Ивайло Пеев - Езици на тялото - възможни/ невъзможни диалози (Проблематизации на пола във фолклорната култура и прозата на А. П. Чехов). Валентина Васева - Цариброд - „европейската врата" на Княжество България Цветанка Горанова - Дисциплинните взаимодействия в етноложкото познание през погледа на водещите предста¬вители на антропогеографското направление в България Юрий Е. Березкин - Мотив „журавли и пигмеи" в контексте представлении о мироздании в мифологиях Северной Евразии и Америки Владимир В. Напольских - Мотив о ныфянии за землей в балкано-славянской апокрифической традиции и ранная история славянска Федор Б. Успенский - Путъ из варяг в греки: Граница, дорога, направление в представлении древних скандинавов Светла Дживтерева - Космологичната образност в народните гатанки (Гатанки с отговор река, път и дим) Росен Малчев - Змеят от Югово Иглика Милушева - Остатъци от паганистични ритуални практики в българската календарна обредност (Опит за типологическо сравнение) Ирина Н. Морозова - Православие и современная культура: историчность сакральности Ганка Маринова - Култът към светците лечители в Асеновград. Венета Янкова - За йерофаниите в Шуменско Стела Ненова - Читалище и общност в столичния център (По примера на НЧ „Бачо Киро" - гр. София) Радостина Шаренкова - Конструиране на музейното пространство: българските етнографски музеи. Светлана Тончева, Лина Гергова - Ментални карти и всекидневни градски пространства Николай Ненов - Младежките бригади от 70-те и 80-те г. на XX век в биографичните разкази. ИЗ АРХИВИТЕ НА „ОНГЪЛ" - 2003-2005 г. Ива Трифонова - За Страшния съд или за Съда в Книга Откровение на св. Йоан Богослов. Светла Дживтерева - Миторитуална основа на обичая „Газене чирепни". Цветелина Димитрова - Връзката на мотива „Среща на цар и светец" със сюжетния кръг на преданията за падане и възобнова на царство. Ива Янкулова-Разкази и разказвачи. Алексей Жалов — Български песни от с. Стеблево, Голо Бърдо, Албания (Предварително съобщение). Преслава Георгиева - Курт баба от село Екзарх Йосиф, Русенско. Албена Малчева - Представяне на екологосъобразното обучение за деца от 3 до 7-годишна възраст по Програмата „Неогея". Григор Хар. Григоров - От Железни врата до Желязната завеса.. Светлана Тончева - В търсене на другия център.