Evreite v Bulgariia 1878-1949

Евреите в България 1878-1949

Продуктов номер: 19401
Изчерпана

Автор: Давид Коен
Категория: България след Освобождението до 1944г.
Издателство: Факел
Състояние: Нова книга
ISBN: 9789544111489
332 страници
меки корици
Първо издание: 2009
Народност: българска


Давид Коен е роден през 1919 г. Завършва Висшето училище за финансови и административни науки (днешния УНСС) през 1942 г. Заемал е ръководни длъжности във финансови структури, в Главно управление на архивите при Министерския съвет и Научния архив на БАН. Защитава докторска дисертация (1965 г.) и получава званието старши научен сътрудник по стопанска история (1970 г.). Има над сто научни публикации в областта на стопанската история на България, архивознанието, историческата метрология и историята и културата на българските евреи. По значителни от тях са: "Ограбването и разораването на икономиката на България от германските империалисти" (1966 г.), "Стопанска история на България" (1981 г. с колектив), "Оцеляването" (1985 г.), "Реката изтича, пясъкът остава. Пословици и поговорки на сефарадските евреи" (1998 г.), "Военновременната икономика на България 1939-1944 г." (2002 г.), "Исак Москона. Език, бит и душевност на балканските евреи", (2004 г.) и др. За настоящата книга проф. д-р на историческите науки Витка Тошкова пише: "Без колебание бих нарекла представения труд кратка история на евреите български поданици и граждани на НРБ (след 1947 г.) за един продължителен 71-годишен период. В нея не е избегнат въпросът за политическия ционизъм на д-р Теодор Херцел и неговия антипод в България - еврейската марксическа група, чиято позиция е разгледана във времето след 9 септември 1944 г. - тема, която дълго време в българската историография беше табу".