Evropeiskiiat suiuz po putia na iztok

Европейският съюз по пътя на изток

Продуктов номер: 2702
Изчерпана

Автор: Вернер Микулич | Ерхард Бусек
Категория: Актуални политически анализи
Издателство: ПИК- Велико Търново
Състояние: Нова книга
239 страници
меки корици
Първо издание: 2005
Народност: немска
Преводач: Недка Николова


Книгата разказва променливата история за интеграцията в Европейския съюз на новите страни членки от падането на Берлинската стена до приключване на преговорите за присъединяване и представя перспективата за бъдещето на Европа. Скицира се също така развитието на европейската интеграция от Маастрихт до Конвента за конституцията на Европа, както и развитието в международен план.