Evropeiskite cennosti v dneshnoto bulgarsko obshtestvo

Европейските ценности в днешното българско общество

Продуктов номер: 19875
Изчерпана

Автор: Георги Фотев
Категория: Социология
Издателство: УИ Св. Климент Охридски
Състояние: Нова книга
ISBN: 9789540728995
284 страници
твърди корици
Първо издание: 2009
Народност: българска


Екип от български социолози подлагат на анализи и интерпретации данните за България от четвъртата вълна на European Value Surves 2008/2009 г. Крупното изследване се провежда през девет години. Авторите правят частични, сравнителни и съпоставителни анализи с данни от предходни вълни на изследването. Разкриват се многозначими аспекти на функциониращите в днешното българско общество европейски ценности, както и обезпокояващи явления на кризата на ценностите. Страната ни е изправена пред изключително важни предизвикателства. Книгата прокарва път в развитието на социологията на ценностите в нашата страна. Тя представлява интерес за университетските среди и за по-широк кръг читатели.