Filipopol prez Rimskata epoha

Филипопол през Римската епоха

Продуктов номер: 15154
Изчерпана

Автор: Елена Кесякова
Категория: Археология | Балканска история | Балканският полуостров преди Аспарух
Издателство: Агато
Състояние: Нова книга
ISBN: 9548761343
124 страници
меки корици
Първо издание: 1999
Народност: българска


Елена Кесякова е родена през 1942 г. в с. Сатовча, Софийска област. През 1965 г. завършва Философско-историческия факултет на СУ "Св. Климент Охридски", специалност "История". Започва работа в Археологически музей -Пловдив, отначало като екскурзовод и уредник, а от 1970 г. е научен сътрудник по антична археология. Мащабното ново строителство в центъра на днешния Пловдив, където лежат руините на най-големия античен град в българските земи - Филипопол, създава предпоставки за изключително интензивни и широкомащабни спасителни археологически разкопки. Под ръководството на Е. Кесякова се разкриват и проучват големи площи от планирания град в равнината, почти цялата улична мрежа, много жилищни постройки, а така също и обществени и култови сгради като Епископската базилика, античната Синагога, комплекса с Източната порта, сградата "Нарцис", Резиденцията, акведуктите и каптажите на античния град, Форума и пр. Научните интереси на Е. Кесякова са насочени главно към градоустройството и архитектурата на римския Филипопол. Чела е лекции по археология в ПУ "Паисий Хилендарски". Автор е на голям брой научни статии. Пловдив - Филипопол е вечният град на България. Това обяснява изключителният интерес към богатото му и неповторимо културно-историческо наследство изникващо изпод мащабните и интензивни археологически ракопки. В настоящата книга ще намерите информация за най-новите археологически открития както и много карти, скици и снимки.