Filosofiia i ezoterika

Философия и езотерика

Продуктов номер: 16796
Изчерпана

Автор: Сборник
Категория: Езотерика, духовни учения | Философия - сборници
Издателство: Неофит Рилски
Състояние: Нова книга
ISBN: 9789546805652
488 страници
меки корици
Първо издание: 2008
Народност: българска


Настоящият сборник е подготвен от катедра „Философия" към Философския факултет на ЮЗУ. Изследването е резултат от проведената през май 2008 г. конференция на тема: "ФИЛОСОФИЯ И ЕЗОТЕРИКА". В сборника са включени изследвания на български учени от ЮЗУ „Неофит Рилски", СУ "Кл. Охридски", Шуменски Университет „Епископ Константин Преславски", Великотърновски Университет "Св. св. Кирил и Методий", Нов Български Университет и Българската академия на науките - Институт за философски изследвания и Институт по електроника. В сборника са включени студентски изследвания, тъй като студентите имаха значимо участие в конференцията. Темата „Философия и Езотерика" е обект на научни изследвания за първи път в България. В сборника са обособени шест раздела, в които е анализирана Езотериката: философия, наука, религия, психология, изкуство и политика.