Generalniiat sekretar na Kominterna. Avtentichniiat Dimitrov sled 125 godini

Генералният секретар на Коминтерна. Автентичният Димитров след 125 години

Продуктов номер: 12416
Изчерпана

Автор: Проф. Филю Кръстев
Категория: България след Освобождението до 1944г. | Български мемоари и биографии
Издателство: Александрова дизайн
Състояние: Нова книга
160 страници
меки корици
Първо издание: 2007
Народност: българска


ВСТЪПИТЕЛНИ ДУМИ Георги Димитров като политик, мислител и държавник е заел трайно място в българската, европейската и световната история. Животът, делото и теоретическото му наследство са ценен национален и международен капитал, които в условията на жестоката ни съвременност някои политически противници на социализма подценяват, други изопачават, а трети обричат на забрава. Недопустимо е като членове на Европейския съюз да пренебрегваме заслугите на българина - общопризнат борец срещу българския и световния фашизъм и войната в средата на 30-те години на миналия век. В редица международни класации за личностите на XX век героят от Лайпциг се нарежда в първите редици, а в собствената му родина, която той прослави както никой друг, политически спекуланти се осмеляват да го обругават и игнорират. Младото поколение на България не познава делото на Димитров и не знае, че в средата на миналия век името и подвига му бяха емблема на страната ни. Героят от Лайпциг, Генерален секретар на Коминтерна, той оказва влияние върху развитието на антифашистките и антивоенни процеси в редица европейски страни и това се отбелязва в техните истории. Идеите и теоретическите разработки на Георги Димитров за единния, народния и отечествения фронт и народната демокрация като нова форма на управление продължават да бъдат актуални за борците за демокрация и социализъм. В годините на Втората световна война Димитров стана организатор и вдъхновител на въоръжената антифашистка борба в тила на фашистката коалиция, която завърши с победа над фашизма. Нещо уникално в историята на войните. Живеем в условията на тотална агресия на крупния финансов спекулативен капитал на американския империализъм, устремен да наложи "нов световен ред", т.е. световно господство на американската администрация, чиито негативни последици водят до масово обедняване и социална маргинализация. Формира се нова левица и антиамериканско движение. Необходим е нов интернационализъм и ляв проект за бъдещето развитие на света. Историческата аналогия с процесите и тенденциите на 30-те години на миналия век е очевидна. Отново крупният финансово-спекулативен капитал е в основата на международната реакция, на задълбочаването на противоречията между бедни и богати. В тези условия теоретическите постановки на Георги Димитров за органичната връзка между финансовата олигархия и фашизма получават ново измерение. Целта на предлагания труд е скромен опит да се очертае приносът на Георги Димитров: като творец на учението за единните фронтове и народната демокрация и тяхната реализация в годините на Втората световна война и след нея. Да се покаже Георги Димитров в ролята му на създател и върховен ръководител на уникална нелегална въоръжена антифашистка партизанска армия - един от факторите за разгрома на фашизма и победата над него. Доколко това е успешно постигнато, ще каже читателят. "Веднъж: завладяна властта от пролетариата, дейността на всеки, който е наистина социалист, е да се бори за нейното закрепване. Обяви ли се обаче против това, той е или изменник на социализма, или никога не е бил социалист." - Димитър Благоев за Великата октомврийска социалистическа революция (Благоев, Д., С, т.18, с.416)