Glasovete vi chuvam • Poredica Bulgarska klasika

Гласовете ви чувам • Поредица Българска класика

Продуктов номер: 4332
Изчерпана

Автор: Димитър Талев
Категория: Нова българска литература /ХІХ - ХХв./
Издателство: Захарий Стоянов
Състояние: Нова книга
ISBN: 9547394436
633 страници
меки корици
Първо издание: 2004
Народност: българска


"Из македонската земя се срещат малки, схлупени черквици, заровени дълбоко в земята. По външен вид те не се отличават от заобикалящите ги къщи. Но когато надникнем вътре, пред нас заблестяват с цялата си красота майсторските иконостаси, вдъхновени дърворезби, сътворени от прочутите майстори-поети на Дебърската школа. Такива са и героините на Талев. За да разберем истинската им красота, писателят ни кара да влезем в душите им и там ние виждаме колко много героизъм и поезия се таят в онзи тайнствен полумрак, където бушуват чувствата, където се раждат мислите и се открояват решенията за благородни и честни дела." Ефрем Карамфилов Димитър Талев е роден на 1. IX. 1898 г. в Прилеп. Баща му Тале П. Палисламов е майстор железар и ковач в дома му владее дух на патриархална сърдечност и възрожденски патриотизъм. Началото на жизнения път на бъдещия писател е озарено от пожарите на Илинденско-Преображенското въстание от 1903 г., кото определя основната тема на неговото дело - исиорическата съдба и революционните борби на Макерия. Умира на 20.10.1966 година в София.