Grigorii Camblak: Izbrani suchineniia

Григорий Цамблак: Избрани съчинения

Продуктов номер: 21000
Изчерпана

Автор: Донка Петканова
Категория: Българска Средновековна литература
Издателство: Абагар
Състояние: Нова книга
ISBN: 9789544278700
200 страници
меки корици
Първо издание: 2010
Народност: българска


Това е поредната книга на доайена на българската литературна медиевистика проф. Донка Петканова. За проф. Петканова е писано много, но недостатъчно. Защото научното й творчество е толкова богато, разнообразно, интересно и всеобхватно, че самото то се нуждае от задълбочено изучаване, подобно на обекта на нейните дългогодишни изследователски интереси, който неведнъж надскача литературната проблематика на Средновековието. Книгите и многобройните други публикации на проф. Донка Петканова са добър пример за сериозен и модерен (но не маниерен и самоцелен) подход към процесите в старата българска литература. Тази книга предлага избрани съчинения на Григорий Цамблак в превод на съвременен български език, придружен с многобройни бележки. Григорий Цамблак е ученик на Евтимий Търновски и много известен средновековен български църковен деятел* писател, общественик и дипломат, чието творчество обогатява няколко литератури -българската, сръбската, румънската и руската. Като творец в някои отношения Цамблак надхвърля постигнатото от своя учител Евтимий. Нещо повече, както отбелязва в самото начало на своя теоретичен увод проф. Петканова, „с начина на изображение и с широката си култура Цамблак превишава своите предходници и съвременници, а с някои идеи изпреварва времето си". Книгата е полезно четиво за всички, които се интересуват от старата българска книжнина. А и не само за тях. Защото отдавна е известно, че без миналото не може пълноценно да се разбере настоящето. проф. Иван Харалампиев