Grigorii Camblak. Slovo za Vrubnica

Григорий Цамблак. Слово за Връбница

Продуктов номер: 4876
Изчерпана

Автор: Андрей Бояджиев
Категория: Българска Средновековна литература
Издателство: Време
Състояние: Нова книга
163 страници
меки корици
Първо издание: 2005
Народност: българска


Тази книга се появява от необходимостта да се публикуват повече текстове на Григорий Цамблак, както и поради нуждата от изследвания за неговото творчество. Безспорно е, че произведенията на един от най-талантливите и образовани автори на славянския XIV и XV век се нуждаят от особено внимание. Ползата на съвременния читател от тези публикации е в по-доброто разбиране на културната и религиозна общност на текстовете от онова време, възможността да се проникне в технологията на тяхното съставяне и не на последно място да се даде отговор на въпроса за голямата популярност на този автор до осемнадесетото столетие. Григорий Цамблак е написал две слова за Връбница. Тук се издава т. нар. Второ слово за Връбница, досега познато по Вилненския препис от XVI век (Кенанов 2000). Направен е опит за издаването му на базата на 9 преписа, като един от тях, този от сбирката на Никифоров, фонд 199, № 31 на Руската държавна библиотека (РГБ) в Москва, е избран за основен. Изданието е снабдено с филологически увод, критически апарат, речник-индекс на словоформите и обратен речник.