Grucko-bulgarski/Bulgaro-grucki rechnik

Гръцко-български/Българо-гръцки речник

Продуктов номер: 5408
Изчерпана

Автор: Надежда Маслева
Категория: Гръцки речници
Издателство: Колибри
Състояние: Нова книга
543 страници
твърди корици
Първо издание: 1999
Народност: българска


Настоящият речник съдържа около 20 000 думи и изрази (в двете си части), използвани най-вече във всекидневната практика и в сферата на бизнеса и икономическите отношения. За улеснение на читателите са включени таблици на гръцката и българската азбука с указано звуково съответствие на писмените знаци, както и кратки бележки по българска и гръцка граматика. Съгласно утвърдената практика в гръцко-българската част на речника граматическите категории при съществителните, прилагателните и глаголите не са изрично посочени. Речникът е предназначен за всички, които изучават гръцки и български като чужд език. Той може да бъде полезен при четене на учебна литература и средно трудни текстове.