Heros ne e bog

Херос не е бог

Продуктов номер: 778
Изчерпана

Автор: Валентин Ангелов | Светла Теодорова
Категория: Балканският полуостров преди Аспарух | Българска културология, етнология и фолклор
Издателство: Изток-Запад
Състояние: Нова книга
261 страници
меки корици
Първо издание: 2004
Народност: българска


В духовната култура на българите се съхранява древно наследство. Същността на култа на тракийския конник е обяснена въз основа на следите, оставени от тракийската митология в българския фолклор. Открити са няколко културно-исторически пласта в българския народен героичен епос. Ученият Евгений К. Теодоров предпочете достойнството на гражданина пред високите позиции в служебната кариера. В книгата са разказани интересни случаи, свързани с обществено-политическата действителност в България през 30-те - 70-те години. Оригиналните концепции на Теодоров в областта на фолклористиката и германистиката правят неговото научно творчество не само значимо културно наследство, но и ориентир към бъдещето. В едно от приложенията е публикувана статия на големия български художник Борис Георгиев, отпечатана през 1923 г. в издаваното от Теодоров списание "Модерно изкуство".