Hilendarskiiat monah

Хилендарският монах

Продуктов номер: 10290
Изчерпана

Автор: Димитър Талев
Категория: Нова българска литература /ХІХ - ХХв./
Издателство: Рута
Състояние: Нова книга
332 страници
меки корици
Първо издание: поредно издание, 2006
Народност: българска


ДИМИТЪР ТАЛЕВ е роден на 1 септември 1898 г. в град Прилеп, Македония, останала след разпокъсването на Сан-Стефанска България извън пределите на Отечеството. Творчеството на писателя е посветено на борбите на българския народ за национално самосъзнание. С изключително художествено майсторство авторът разкрива трагичната му участ през вековете, но и утвърждава вярата в едно по-добро и справедливо бъдеще. И в потвърждение на това Талев споделя пред свои читатели: «В миналото са корените на настоящето, към миналото човек се обръща и в жаждата си за знания, в желанието си да познава човешкия живот, също и в стремежа си да проникне в бъдещето». Умира на 20 октомври 1966 година като поради този съдбовен край, останаха ненаписани романите за Балканската война и събитията след нея, та до наши дни. ОТ СЪЩИЯ АВТОР : СЪЛЗИТЕ НА МАМА /разкази за деца/ - за доброто и красивото УСИЛНИ ГОДИНИ - трилогия, прелюдия към четиритомния илинденски романов летопис ПОД МРАЧНО НЕБЕ - драма в шест картини ЗЛАТНИЯТ КЛЮЧ, СТАРАТА КЪЩА, ЗАВРЪЩАНЕ - три книги с разкази, белязани с постиже-ния в психологичния реализъм НА ЗАВОЙ /роман/ - дела и идеологии в смъртна схватка ПУБЛИЦИСТИКА - важен дял от творчеството на Димитър Талев: възрожденски морал и светъл идеализъм ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - психографски портрет на големия български революционер ГРАД ПРИЛЕП - борби за род и свобода ВЕЛИКИЯТ ЦАР - исторически разкази за създатели и пазители на българската държава БРАТЯТА ОТ СТРУГА - повест за братя Миладинови КИПРОВЕЦ ВЪСТАНА /повест/ - съдба и надежди на българските католици под робство САМУИЛ - ЦАР БЪЛГАРСКИ - роман-летопис за най-драматичния наш владетел ПОСЛЕДНО ПЪТУВАНЕ /повест/ кризата в отношенията между поколенията ДВА МИЛИОНА /повест/ - тъмни петна в човешката душа ЖЕЛЕЗНИЯТ СВЕТИЛНИК, ПРЕСПАНСКИТЕ КАМБАНИ, ИЛИНДЕН, ГЛАСОВЕТЕ ВИ ЧУВАМ - знаменитата тетралогия намерила място в световната класика