I pronomi italiani

I pronomi italiani

Продуктов номер: 17333
Изчерпана

Автор: Николай Димитров
Категория: Италиански речници | Учебна литература, Педагогика
Издателство: Логос принт
Състояние: Нова книга
ISBN: 9789549217322
172 страници
меки корици
Първо издание: 2008
Народност: българска


Италианските местоимения - упражнения с отговори В настоящото издание се разглеждат местоименията в съвременния италиански език. Основната тематична единица съдържа, съответно за всички видове местоимения, краткото им теоретично представяне, разнообразна система от упражнения (за писмено и устно изпълнение), изрази и изречения за превод от български на италиански и обратно. Спазени са принципите за периодична повторяемост, приемственост и постепенно усложняване на упражненията. Предвидени са и допълнителни упражнения, които ще допринесат, както за по-пълното придобиване и затвърждаване на уменията за общуване в устна и писмена форма, така и ще отговорят на разнообразните интереси на всеки учащ. Подбрани са и откъси от италиански произведения, което дава възможност всеки учащ да се докосне до красотата, оригиналността и изразителността на италианския език. Ключът с отговорите към упражненията за всяка една тема позволява граматиката да се овладее и затвърди успешно и при самообучение. Настоящото издание е предназначено за ученици и преподаватели от средните училища и гимназиите с преподаване на италиански език, кандидат-студенти, студенти и курсисти, както и всички, които желаят да изучават италиански език. Приятна и ползотворна работа! Авторът