In Stolis Repromissionis. Svetci i svqtost v Centralna i Iztochna Evropa

In Stolis Repromissionis. Светци и святост в Централна и Източна Европа

Продуктов номер: 29897
Изчерпана

Автор: Сборник
Категория: Световна културология, етнология и фолклор
Издателство: Род
Състояние: Нова книга
ISBN: 9789544760557
520 страници
меки корици
Първо издание: първо издание, 2012 год.
Народност: българска


The volume discusses the complex cultural and political histories of saints and sainthood in Central Europe, the Balkans, Armenia, and Russia from the Late Antiquity to the recent canonizations of the victims of the dictatorial regimes in the twentieth century. An international team of archeologists, medievalists, historians of literature, language and art, philosophers and ethnologists explores the specific political, social, linguistic and behavioral mechanisms which shape the veneration of the saints and determine its manifestations in various areas of life - from everyday culture to the elitist cultural production.
The articles offer an analysis of the factors that influence the establishment of the saints' cults and show how, in turn, the lives and deeds of the saints have become a role model for the people of Eurasian region over the past 1600 years.

Сборникът изследва идеята за святост в Централна Европа, Балканите, Армения и Русия от епохата на Късната античност до най-новите канонизации на жертвите на диктаторските режими. Археолози и филолози, историци на литературата и изобразителното изкуство, философи и етнолози анализират религиозни, политически и социални, книжовни и фолклорни, езикови и поведенчески модели, които формират представите за светци и святост в различни области на човешкия живот - от всекидневната култура до елитарното художествено творчество.
Статиите разглеждат комплексните фактори, които влияят върху утвърждаването на почитта към светците, и показват как животът и подвизите им се превръщат в свещен образец за подражание за хората от евразийския регион през последните 1600 години.