Isliamo-amerikanskiiat sblusuk

Ислямо-американският сблъсък

Продуктов номер: 5651
Изчерпана

Автор: Николай Мизов
Категория: Актуални политически анализи
Издателство: Хр. Ботев
Състояние: Нова книга
619 страници
меки корици
Първо издание: 2005
Народност: българска


Проф. д.ф.н. Николай Мизов/1926 г./ е автор на повече от 30 монографии, книги и учебници и на над 600 студии, брошури и статии. Работи в сферата на философията, етнологията и политологията. Има издадени трудове на различни езици. Част от религиоведското му творчество е посветено на исляма: "Антинаучната и реакционна същност на мюсюлманската религия" - на български език 1957 г., на турски - 1958 г., "Вековна заблуда" - 1960 и 1962 г., "Ислямът в България" - 1965 г., "В света на исляма" - 1985 и 1987 г., "Ислямът и ислямизацията" - 1988 г. В настоящата монография се изследват проблеми на историята, теорията и практиката на исляма от появата му да наши дни. Специално внимание се отделя на отношенията между ислямския и глоболизиращия се свят. Основният акцент на анализа е върху сблъсъка между ислямския свят и американския хегемонизъм. Осветени са и рефлексиите на този сблъсък върху родната ни преходна обществено-историческа действителност.