Istoriia na Srednovekovniia sviat. Vuzhodiashto srednovekovie

История на Средновековния свят. Възходящо средновековие

Продуктов номер: 3089
Изчерпана

Автор: Йордан Николов
Категория: Средновековна история
Издателство: БАН Марин Дринов
Състояние: Нова книга
731 страници
меки корици
Първо издание: второ издание, 2000
Народност: българска


Второто преработено и допълнено издание на "История на Средновековния свят" описва епохата от зараждането на средновековните градове до откриването на Америка през 1492 г. Това е един от най-интересните периоди в развитието на човешкото общество, отбелязал върхови постижения в областта на цивилизацията и културата. Зародили се градовете, превърнали се в центрове за нов духовен живот, на занаятчийска и търговска дейност. Развила се урбанизацията. Бил даден тласък на финансите, на банковото дело. Започнало откриването на университетите, в които се подготвяли интелектуалците, извършили научните открития. Дейците на Възраждането развили до непознати висоти историята, философията, политологията, етиката, както и живописта, скулптурата, архитектурата, белетристиката, поезията. В значителна степен е обогатено съдържанието на тома. В дял първи са включени темите: "Съсловно-представителна монархия", "Дипломатически контакти" и "Ересиарси, еретици, ереси", а в дял втори — "Московско велико княжество" и "Византия по пътя на катастрофата". Наново е написана "Османска империя — възникване и развой" и е добавена частта "Освободителни борби на балканските народи". Подобрения са внесени в транскрипцията на имената. Добавен е научен апарат. Съкратени са някои страници. Задълбочено е описанието на събития и лица. Усъвършенстван е анализът на обществените явления. Новото издание на "История на Средновековния свят. Възходящо средновековие" е предназначено не само за студенти, към които е адресирано, но и за учители, научни работници, общественици и всички, които се интересуват от средновековното минало на човечеството.