Istoriia na Vtoroto bulgarsko carstvo - kurs lekcii

История на Второто българско царство - курс лекции

Продуктов номер: 370
Изчерпана

Автор: Йордан Андреев
Категория: Българско Средновековие
Издателство: Абагар
Състояние: Нова книга
415 страници
меки корици
Първо издание: 2002
Народност: българска


Книгата съдържа десет нови лекции, които придават спецификата и колорита на Второто българско царство. Акцентирано е върху събития и явления, залегнали в основата на политическия, обществения и културния живот на българите през XII-XIV в. Предназначена е както за специалисти, така и за онези, които проявяват интерес към средновековното ни минало.