Istoriia na bulgarskite zemi v Drevnostta

История на българските земи в Древността

Продуктов номер: 15119
Изчерпана

Автор: Александър Фол
Категория: Балканският полуостров преди Аспарух
Издателство: Тангра ТанНакРа
Състояние: Нова книга
ISBN: 9789543780334
400 страници
меки корици
Първо издание: трето издание, 2008
Народност: българска


Потомственият интелектуалец проф. дин. Александър Фол (03.07.1933 - 01.03.2006 г.) чрез старата история повече от 40 години обучаваше младите хора как усвоените знания да се превърнат в познание за своя народ и за света. Създател на науката тракология, той успя да насочи вниманието не само на учените, но и на културната общественост по света към цивилизацията на траките, тъй като вярваше, че тяхното културно наследство е интегрална част от българската култура. Александър Фол е директор основател на Института по тракология към БАН, генерален секретар на Международния съвет по индоевропейски и траколожки изследвания, гост професор в Германия, Франция, Великобритания, САЩ, Япония, Гърция, Швеция, Италия, Унгария, Русия, Румъния, Испания и другаде, инициатор и съорганизатор на международните конгреси по тракология от 1972 до 2005 г.; инициатор и научен организатор на Националния исторически музей - София; инициатор и научен организатор на Националната гимназия за древни езици и култури - София; инициатор и научен организатор на Центъра за морска история и подводна археология - Созопол; инициатор за създаването на научния институт към Българския културен дом „Витгенщайн" - Виена; организатор на изложбата „Тракийските съкровища" от 1974 г. до края на земния си път. Александър Фол е носител на ордена „Св. св. Кирил и Методий" I степен и на ордена „Стара планина" I степен (2003 г.), кавалер на Ордена за изкуства и науки на правителството на франция (1998 г.), носител на най-високото отличие на Софийския университет „Св. Кл. Охридски" - почетен знак с образа на св. Кирил със синя лента (2000 г.), почетен професор на НБУ (2003 г.); член-кореспондент на Германския археологически институт в Берлин (1975 г.), член-кореспондент на Югославската академия на науката и изкуствата -Белград (1991 г.), член на Европейското общество за култура - Венеция (1992 г.); член на Американския биографичен институт - Рейли (1996 г.), почетен член на румънския Институт по тракология - Букурещ (1998 г), член на „Лайбниц", Берлин - една от най-старите академии в Европа (2002 г.). По-важни монографии: „Демографска и социална структура на древна Тракия", „Политическа история на траките", „Тракия и Балканите през ранноелинистическата епоха", „Политика и култура в древна Тракия", „Тракийският орфизъм", трилогията „Тракийският Дионис", „Химните на Орфей", „История на българските земи в древността", Тракийската култура: казано и премълчано", „Древната култура на Югоизточна Европа", „Човекът във видове време", „Човекът във видове пространства", „Orphica Magica I". Тази книга бе написана преди седемнадесет години, когато, изглежда, имаше университетска, а и обществена потребност от нея. Част първа бе успешно последвана, седем години по-късно, от част втора, която бе дело на Маргарита Тачева. По този начин тогавашната катедра по История на българските земи в древността, превърната сетне в Институт по стара история, палеобалканистика и тракология към Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски", изпълни едно свое основно задължение - да предостави на студентите учебно помагало. Учебното помагало обаче скоро стана четиво и за хора, които бяха приключили с всякакви науки, но продължаваха да си задават въпроси.