Italiansko-bulgarski / Bulgarsko-italianski rechnik

Италианско-български / Българско-италиански речник

Продуктов номер: 3395
Изчерпана

Автор: Виолета Григорова | Цвета Цветкова
Категория: Италиански речници
Издателство: Колибри
Състояние: Нова книга
679 страници
твърди корици
Първо издание: 2002
Народност: българска


Съвременният двупосочен "Италианско-български/Българско-италиански речник" съдържа над 45 000 най-употребявани думи и изрази и над 60 000 преводни съответствия от съвременния говорим и писмен италиански език. Речникът идва да отговори на нарасналия интерес към италианския език в последно време. Предназначен е както за изучаващите този език в средните училища и италианския колеж, така и за онези, на които е необходим в ежедневната работа, при пътуване или туризъм. Включени са най-съвременните термини в социално-икономическата област, културата, науката, техниката. При съставянето на речника са отчетени промените, настъпили в езика, на които авторите са се опитали да намерят най-точния еквивалент. Граматическите сведения са съобразени с обема и структурата на джобен речников формат. Както в италианско-българската, така и в българско-италианската част са дадени освен основните значения и преносния смисъл на думите и много примери и фразеологически съчетания.