Iz curkovnoto ni minalo, tom 2

Из църковното ни минало, том 2

Продуктов номер: 20988
Изчерпана

Автор: Христо Темелски
Категория: Българско Средновековие | Извори и документи | Православна литература
Издателство: Синева
Състояние: Нова книга
ISBN: 97895499838007
376 страници
меки корици
Първо издание: 2010
Народност: българска


Сборник с подбрани студии и статии В сборника са намерили място 32 заглавия, като „Към въпроса за основаването на средновековния Батошевски манастир и двата негови надписа от ХІІІ в.”, „Раждането на парламентарната демокрация (Църковно-народният събор от 1871 г.)”, „Българската Екзархия – защитник на българщината в Македония и Одринска Тракия”, „Монашеското братство на Зографския манастир през 40-те и 50-те години на ХХ в.” . Това са научни и популярни статии, писани в различно време, по различни поводи и публикувани в различни църковни и научни издания. Някои от тях, като „Кодик" на кръщавките в българската дървена църква "Св. Стефан" в Цариград, кондиките на Самоковската църква „Св. Никола" и Плаковския манастир „Св. Илия”, стават за първи път достояние на широкия кръг читатели.