Izvori na sociologiiata

Извори на социологията

Продуктов номер: 17716
Изчерпана

Автор: Георги Фотев
Категория: Социология | Съвременна философия
Издателство: Идея
Състояние: Нова книга
808 страници
твърди корици
Първо издание: 1998
Народност: българска


СЪДЪРЖАНИЕ Предговор. Разбирането на социологията. I. Огюст Конт. Социологията като позитивна наука. II. Хърбърт Спенсър. Обществото като организъм. III. Емил Дюркем. Социология и социални науки. IV. Фердинанд Тьоние. Общност и общество V. Макс Вебер. Основни социологически понятия. VI. Гьорг Зимел. Проблемът на социологията VII. Макс Шелер. Позитивистката философия на историята на знанието и задачите на една социология на познанието VIII. Флориан Знанйецки. Функцията ла социологията като наука за културата IX. Джордж X, Мийд. Възникване и структура на Аза. X. Питирим Сорокин. Социологията като наука XI. Бронислав Малиновски, Научна теория на културата. XII. Толкът Парсънз- Обща теория в социологията. XIII. Робърт Мъртън. За социологическите теории на средно равнище XIV. Чарлз Райт Милз. Голямата теория XV. Карл Мянхайм. Рационални и ирационални елементи в съвременното общество. XVI. Жорж Гурвич. Диалектиката между социологията и другите обществени науки XVII. Макс Хоркхаймер. Понятието за социология. XVIII. Теодор Адорно. За статиката и динамиката като социологически категории. XIX. Херберт Маркузе. Новите форми на контрол XX. Юрген Хабермас. Разединяваше на системата на жизнения свят. XXI. Норберт Елиас. Общественият натиск към само принуда. XXII. Питър М. Блау. Социална размяна XXIII. Алфред Шютц. Структури на жизнения свят. XXIV. Харълд Гарфинкъл. Изследвания върху рутинните основания на всекидневните дейности XXV. Аарон Сикурел. Усвояването на социалната структура: към една еволюционна социология на езика и значението. XXVI. Ървин Гофман. Едновременна множественост на Аз-овете. XXVII. Антъни Гидънз. Социологията: проблеми и гледни точки XXVIII. Пиер Бурдийо. Социално пространство и символна власт. XXIX. Жан-Франсоа Лиотар. Постмодерната ситуация XXX. Зигмунд Бауман. Има ли постмодерна социология