Kliment Ohridski: Uchiteliat i tvorecut

Климент Охридски: Учителят и творецът

Продуктов номер: 22217
Изчерпана

Автор: Вася Велинова
Категория: Българска Средновековна литература
Издателство: Време
Състояние: Нова книга
ISBN: 9548568063
128 страници
меки корици
Първо издание: 1995
Народност: българска


Книгата представя живота и литературното наследство на Климент Охридски - Кирило-Методиев ученик и пръв епископ на българската църква . На основата на запазените средновековни източници се проследяват най-важните моменти от живота му, както и дейността му по устройството на българската църква и въвеждането на богослужението на славянски език. В достъпна форма са анализирани ораторските произведения на Климент, разгледани са някои въпроси относно авторството на анонимни похвални слова. За пръв път се публикува в превод на автора и текстът на старобългарската служба за Климент. Книгата е предназначена за широка читателска аудитория - ученици от средните училища, студенти-хуманитаристи, както и за всички интересуващи се от културната история на България.