Konstantin-Kiril dennica na slavianskiia rod

Константин-Кирил денница на славянския род

Продуктов номер: 3114
Изчерпана

Автор: Донка Петканова
Категория: Българска Средновековна литература | Извори и документи
Издателство: Време
Състояние: Нова книга
143 страници
меки корици
Първо издание: 1994
Народност: българска


Библиотека Старобългарски книжовници – 1 Книгата е посветена на живота и епохалното дело на Константин-Кирил Философ, който поставя началото на нова писмена култура в Европа. Константин е показан като човек с разностранни познания, полемически дар и дипломатически усет. Той се справя успешно с всички трудности и печели уважението на противниците си. Оценено е значението на Кирил като създател на оригинална азбука и като изкусен преводач; проследена е борбата му за утвърждаване на новата писменост. В сблъсъка с триезичниците в Моравия и Венеция, той е очертан като носител на прогресивни идеи, с които внася нова струя в духовния живот на Европа. Отделни глави са посветени на литературното творчество на Кирил и на оценката на неговата личност от страна на съвременниците му. В труда се подчертава историческата роля на България при опазването и развитието на Кирило-Методиевото дело и неговото обществено значение през вековете.