LAUREA in honorem Margaritae Vaklinova, kniga 1

LAUREA in honorem Margaritae Vaklinova, книга 1

Продуктов номер: 18380
Изчерпана

Автор: Сборник
Категория: Археология
Издателство: Национален археологически институт и музей - БАН
Състояние: Нова книга
ISBN: 9789549239515
213 страници
меки корици
Първо издание: 2009
Народност: българска


Този сборник с оригинални научни изселвания се посвещава на 70-годишнината на археолога Маргарита Ваклинова. Тя завършва висше образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски", специалност история с профил археология и музейно дело. Втората и специалност е български език и литература. Защитава докторска дисертация на тема „Каменната декоративна пластика от Ранновизантийската епоха в България - \/-\/І в." Специализира в Италия, Франция и Великобритания. В периода 1971-1972 г. е на специализация в Колеж льо Франс и Парижкия университет - Сорбона. През 1986 г. специализира в Лондон по програма за съвместни изследвания с Британската академия на науките. Маргарита Ваклинова ръководи и участва в множество теренни археологически изследвания. От 1964 г. досега тя е член на колектива и ръководител на теренните проучвания на Лвориовия център във Велики Преслав и координатор на проучванията във Втората българска столица. До 1978 г. Маргарита Ваклинова е ръководител на археологическите разкопки на Лвориовия център и Крумовия дворец в Плиска. В периода 1980-1988 г. е ръководител на проучванията на античния и средновековен град Никополис ал Нестум, както и на археологическите разкопки на Червената църква в Перущица. До днес участва активно в работата на терена. Работила е на обекти от различни епохи: праистория, античност, средновековие. В периода 1988-1989 г. Маргарита Ваклинова е гост-преподавател в Парижкия университет, където изнася курс лекции за ранно християнското изкуство и ранносредновековната култура на България. Преподава в Нов български университет, Департамент Археология, както и във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски". От 1993 до 2008 г. Маргарита Ваклинова е заместник-директор на НАИМ-БАН, а от 2008 г. става изпълняваш длъжността директор на НАИМ. Маргарита Ваклинова е автор на повече от сто научни публикации в областта на късната античност и средновековието.