LAUREA in honorem Margaritae Vaklinova, kniga 2

LAUREA in honorem Margaritae Vaklinova, книга 2

Продуктов номер: 21526
Изчерпана

Автор: Сборник
Категория: Археология
Издателство: Национален археологически институт и музей - БАН
Състояние: Нова книга
ISBN: 9789549239522
354 страници
меки корици
Първо издание: 2010
Народност: българска
Преводач: Яна Димитрова


Този сборник с оригинални научни изселвания се посвещава на 70-годишнината на археолога Маргарита Ваклинова. Тя завършва висше образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски", специалност история с профил археология и музейно дело. Втората и специалност е български език и литература. Защитава докторска дисертация на тема „Каменната декоративна пластика от Ранновизантийската епоха в България - \/-\/І в." Специализира в Италия, Франция и Великобритания. В периода 1971-1972 г. е на специализация в Колеж льо Франс и Парижкия университет - Сорбона. През 1986 г. специализира в Лондон по програма за съвместни изследвания с Британската академия на науките. Маргарита Ваклинова ръководи и участва в множество теренни археологически изследвания. От 1964 г. досега тя е член на колектива и ръководител на теренните проучвания на Лвориовия център във Велики Преслав и координатор на проучванията във Втората българска столица. До 1978 г. Маргарита Ваклинова е ръководител на археологическите разкопки на Лвориовия център и Крумовия дворец в Плиска. В периода 1980-1988 г. е ръководител на проучванията на античния и средновековен град Никополис ал Нестум, както и на археологическите разкопки на Червената църква в Перущица. До днес участва активно в работата на терена. Работила е на обекти от различни епохи: праистория, античност, средновековие. В периода 1988-1989 г. Маргарита Ваклинова е гост-преподавател в Парижкия университет, където изнася курс лекции за ранно християнското изкуство и ранносредновековната култура на България. Преподава в Нов български университет, Департамент Археология, както и във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски". От 1993 до 2008 г. Маргарита Ваклинова е заместник-директор на НАИМ-БАН, а от 2008 г. става изпълняваш длъжността директор на НАИМ. Маргарита Ваклинова е автор на повече от сто научни публикации в областта на късната античност и средновековието. СЪДЪРЖАНИЕ: МАРИЯ ГЮРОВА - Кремъчният фактор в неолитизаиионния дебат ЯНА ДИМИТРОВА - Керамика от късната бронзова и ранната желязна епоха от крепостта Лютица, Ивайловградско BERNARD BAVANT, CATHERINE VANDERHEYDE - Sculptures byzantines conservees a Pomorie КОСТАДИН РАБАДЖИЕВ Златната памет CORDANA MILOŚEVIĆ - Kasnoantićke grobnice sa konhama u provinciji Moesia Prima i Darcłania ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ - Образът на кучето в културата на волжките българи (V\\\-ХVІв.) ТОДОР ЧОБАНОВ - Източните корени на Мадарския конник ИВАН Т. ИВАНОВ, МАРИАНА МИНКОВА - За четенето на някои раннобългарски надписи от Североизточна България ИЛИЯ МЕЧКОВ - За вътрешните отношения в най-ранната история на българската държава и приятелството с Византия ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ - Тронната палата в Плиска: нерешените археологически проблеми ЦВЕТЕЛИН СТЕПАНОВ - Аа изградим „новия българин" (Българите в първите десетилетия след покръстването) ИВЕЛИНА КЮЧУКОВА, ИВАН ЙОРДАНОВ - Византийските тъкани и българският владетелски двор (X в.) (Печат на епарха, химатин и екзопрат Филотей, намерен в Преслав) ДИМЧО МОМЧИЛОВ - Старобългарски апликации от фонда на исторически музей -Карнобат АЛБЕНА МИЛАНОВА - Амвон от Созопол от края на XI- началото на XII в. (към проблема за средновизантийските амвони) РАЛИЦА УЗУНОВА - Източни паралели на чашата на жупан Сивин МАРИЯ МАНОЛОВА-ВОЙКОВА - За характера на керамиката във Велики Преслав през XIII в. СТЕЛА ДОНЧЕВА - Двустранна оловна икона (евлогия) от Преслав ВЛАДИМИР ПЕНЧЕВ - Колективна находка с билонови скифати от XII- първото десетилетие на XIII в. от Кюстендил АНГЕЛ КОНАКЛИЕВ, СТЕЛА ДОНЧЕВА - Колективна находка от сребърни грошове (XIV в.) в Преслав ЙОРДАН АЛЕКСИЕВ - Църква № 10 на Шаревеи ДЕЯН РАБОВЯНОВ - За употребата на прашката като оръжие в средновековна България КИРЧО АПОСТОЛОВ - Накити със зооморфни и антропоморфни изображения от некропола край град Омуртаг иВЕТАНА КОМИТОВА - Сграфито керамика от Никополис ад Нестум СТОЯН ПОПОВ, ЗДРАВКА КОРКУТОВА - Кратък погдед върху проучванията на църковните храмове в средновековните български градски замъци КОНСТАНТИН ТОТЕВ - Нагръдна икона с изображения на св. Георги-войн и Христос Пантократор БИСЕРА ТОМОВА - Триптих от Мелник в Националния археологически институт с музей ХИТКО ВАЧЕВ -Християнско църковно строителство и архитектура в Търновград през XV—XVII в. БОРЯНА ЯНКОВА - Късносредновековни надгробни паметници в района на Западна България и Сърбия. Декоративен репертоар и семантика СНЕЖАНА ГОРЯНОВА - Църквата „Свети Теодор" в с. Добрина, Провадийско - митове, хипотези, реалности