Mysterium Coniunctionis • Tom I

Mysterium Coniunctionis • Tom I

Продуктов номер: 6425
Изчерпана

Автор: Карл Густав Юнг
Категория: Психология - исторически изследвания | Психология - теоретични работи, направления
Издателство: ЕА - Плевен
Състояние: Нова книга
363 страници
меки корици
Първо издание: 2004
Народност: немска
Преводач: Стефан Шаранков


В обширното творчество на К. Г. Юнг "Mysterium Coniunctionis" е най-значителното произведение от последните му години. Веднъж той споделя постоянната си болка от факта, че в глъбинната психология по вътрешна необходимост се налагат занимания с толкова много области на духовната култура, че в нито една от тях не може да се стигне до профилирана цялост. В алхимията обаче той открива една област, в която успява да вникне напълно. Именно алхимическата традиция му дава възможност да присъедини своите преживявания и разбирания, придобити от директното лично "спускане в несъзнаваното", към обективно съществуващ паралелен материал и по този начин да ги изложи. Така става възможно и свързването на неговите възгледи с историческите корени на европейското духовно развитие.