Nemsko-bulgarski iuridicheski rechnik / Deutsch-Bulgarisches Rechtsworterbuch

Немско-български юридически речник / Deutsch-Bulgarisches Rechtsworterbuch

Продуктов номер: 3366
Изчерпана

Автор: Христо Дормишев
Категория: Немски речници
Издателство: Хейзъл
Състояние: Нова книга
328 страници
твърди корици
Първо издание: 2000
Народност: българска


Настоящият Немско-български юридически речник е изцяло съставен на базата на най-новата правна терминология и е съобразен с действащото законодателство в Федерална република Германия, както и с новия правопис в немския език. • 15 000 заглавни думи и словосъчетания • богат синонимен материал • разяснителни бележки за специфичните правни институти в немското право • множество пояснения към термините, улесняващи ползването на речника и от неюристи • приложение с най-често използваните съкращения в немската юридическа литература • предназначен е за широк кръг ползватели - юристи, преводачи, преподаватели и студенти Словосъчетанията и думите са от областта на : • гражданско право — обща част, облигационно, вещно, семейно и наследствено право • граждански процес — исково и изпълнително производство • търговско, дружествено право и несъстоятелност • банково и застрахователно дело • ценни книжа, борсово право • конкурентно и картелно право • интелектуална собственост, патентно и авторско право • счетоводство, данъчно и митническо право • трудово и осигурително право • наказателно право и наказателен процес • конституционно право • административно право • административен процес и съдопроизводство • право на Европейските общности