Ocherki po sopostavitelьnoi grammatike russkogo i bolgarskogo qzыkov

Очерки по сопоставительной грамматике русского и болгарского языков

Продуктов номер: 30800
Изчерпана

Автор: Дамян Митев
Категория: Езикознание, лингвистика, семиотика, филология
Издателство: Ивис
Състояние: Нова книга
ISBN: 9789542968245
320 страници
меки корици
Първо издание: първо издание, 2012 год.
Народност: българска


В книгата е представен съпоставителен анализ на основните части на речта с присъщите им морфологични категории и форми в руския и българския език. Разкрити са най-съществените черти, определящи както характера на граматичните свойства на думите, така и степента на близост и различие между двата езика. Анализът се предшества от основни въпроси на методологията на лингвистичното изследване и данни от историята на руския и българския език, които са от съществено значение за подхода към езиковите факти и тяхното обяснение. Книгата е структурирана върху основата на лекционния курс по Съпоставителна граматика на руския и българския език -Морфология, който авторът е чел в Шуменския университет„Епископ Константин Преславски" в продължение на повече от 12 години, но включва и разработки на отделни граматични въпроси, публикувани през този период. Разгледаната проблематика може да бъде полезна преди всичко на студентите-филолози от научното направление Славянски езици, но би представлявала интерес и за учители, докторанти и всички, които се интересуват от процесите и явленията, свидетелстващи за близостта и различието на двата исторически свързани езика.