Opisanie na manastirskite knigohranitelnici v Atonskata gora

Описание на манастирските книгохранителници в Атонската гора

Продуктов номер: 1738
Изчерпана

Автор: Лорд Роберт Кързън | Христо Темелски
Категория: География, пътеводители | Извори и документи
Издателство: УИ Св. Климент Охридски
Състояние: Нова книга
62 страници
меки корици
Първо издание: 2004
Народност: сборник


1837 г. При обиколката си из Атонските манастири лорд Кързън успял да събере чрез закупуване и подаръци доста ръкописи. След като се завърнал в родината си на спокойствие проучил събраните ръкописи и през 1849 г. издал в Лондон специален каталог за тях, а пътешествията си подробно описал в съчинението си “Visit to Monasteries in the Levant”. Последвало немско издание и неизвестно кога е бил направен превод на гръцки. Именно това гръцко издание попаднало в ръцете на възрожденеца Стефан Захариев, който 4 месеца преди смъртта си завършил превода на “Описание на манастирските книгохранителници в атонската гора”. Днес, благодарение на застъпничеството на зам.ректора на Софийския университет “Св.Кл.Охридски” проф.Георги Бакалов, поднасяме на любознателния читател това интересно четиво.