Orphica Magica I

Orphica Magica I

Продуктов номер: 1740
Изчерпана

Автор: Александър Фол
Категория: Антична история | Балканският полуостров преди Аспарух
Издателство: УИ Св. Климент Охридски
Състояние: Нова книга
263 страници
меки корици
Първо издание: 2004
Народност: българска


Книгата въвежда орфическата магика в широко дискутираната в научната и в научно-популярната литература проблематика за магията въобще. В книгата за пръв път е подбрана и коментирана широка изворова база за орфическата магика магически папируси, текстове от старогръцки и латински автори, заклинания върху златни, костени, глинени и оловни пластини, керамични фрагменти и епиграфски материали. Като следствие от дългогодишните си изследвания върху тракийския устен орфизъм, авторът прави обзор на формирането на устния орфизъм в Микенска Гърция и в Микенска Тракия до края на 2 хил. пр. Хр.. функционирането му в Микенска Тракия и етносните елински области до 6-5 в. пр. Хр.. създаването на литературен елински орфизъм през тези векове, снизяването и профанизацията и на устната аристократическа доктрина, и на литературно-философското учение от 4 в. пр. Хр. насетне, интегрирането на откритата мистериална народна вяра във фолклорното християнство през 1-4 в. и съхраняването па следите и в Югоизточна Европа и до днес. Преминавайки от старогръцкия към тракийския орфизъм, от литературния (полисния) към устния (е гноения), Александър Фол следва тезата си, че Орфей е персонификация на опита за постигане на индивидуалното познание, орфик - носителят на този опит, одухотворен и приведен, в действие от, озарението на вярата, орфизъм тип доктринално поведение. Докато етносният тракийски орфизъм е завършен светоглед, елинският, който е философско-спекулативен, се основава на митично авторство. През 4 в. пр. Хр. разпространението на орфическата вяра обредност се усилва и поставя началото на нейната профанизация. Тогава се заражда проблематиката и на Orphica Magica на умението да се заставят боговете да изпълнят волята на онзи, който ги призовава.