Politicheskite otnosheniia mejdu Makedoniia i trakiiskite durjavi (359-281 pr.Hr.)

Политическите отношения между Македония и тракийските държави (359-281 пр.Хр.)

Продуктов номер: 9666
Изчерпана

Автор: Кирил Йорданов
Категория: Балканска история | Балканският полуостров преди Аспарух
Издателство: Рал-Колобър
Състояние: Нова книга
285 страници
меки корици
Първо издание: второ издание, 2000
Народност: българска


Studia Thracica 7 СЪДЪРЖАНИЕ: Въведение Глава I Одриските царства, Филип II и елинските колонии между 359 и 348 г. пр.Хр. Глава II Войните на Филип II в Тракия (347-339 г.пр.Хр.) Глава III Александър Велики и неговите стратези в Тракия (335-323 г.пр.Хр.) Глава IV Тракия и Македония в епохата на диадохите (323/322-281 г.пр.Хр.) Заключение Послепис Списък на използваните антични автори, епиграфски корпуси (сбирки) и литературата Списък на съкращенията Summary