Pozdrav ot Sevlievo

Поздрав от Севлиево

Продуктов номер: 12484
Изчерпана

Автор: Христо Темелски
Категория: Българска културология, етнология и фолклор
Издателство: Синева
Състояние: Нова книга
272 страници
меки корици
Първо издание: 2007
Народност: българска


Ст. н. с. д-р Христо Темелски е роден на 20 юли 1948 г. в гр. Севлиево, където завършва гимназия, а след това история в СУ "Св. Климент Охридски". Още като студент се ориентира към църковното ни минало и през 1982 г. защитава докторат за Великотърновските манастири през Възраждането. Сега е директор на Църковноисторическия и архивен институт при Българската патриаршия. Чел е лекции по Българска църковна история в Православния богословски факултет при ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" и във филиала "Любен Каравелов" в гр. Кърджали на ПУ "Преподобни Паисий Хилендарски". Автор и е на 22 книги, написал е над 500 студии и статии. Научните му интереси са в областта на българската църковна история. Настоящият сборник съдържа научни и научно-популярни статии от миналото на Севлиево и Севлиевския край. В много от тях за първи път са осветлени редица неясни и спорни въпроси - за възникването на града, за Хотел-Хоталич, за възникването и възобновяването на Батошевския манастир, за учебното дело в Севлиево и пр. Сборникът представлява интерес както за любители на историческото ни минало, така и за специалисти от различни хуманитарни дисциплини.