Prabulgarski i trakiiski sledi

Прабългарски и тракийски следи

Продуктов номер: 10224
Изчерпана

Автор: Диана Гергова | Евгений К. Теодоров
Категория: Балканският полуостров преди Аспарух
Издателство: Изток-Запад
Състояние: Нова книга
178 страници
меки корици
Първо издание: 2006
Народност: българска


За авторите Евгений К. Теодоров е един от най-изтъкнатите български фолклористи. Той най-многостранно обосновава хипотезата за местоположението на търсената гробница на кан Омуртаг, която повече от век вълнува умовете на учени и на широк кръг интересуващи се, макар че този въпрос все още е неразрешена загадка. Е. Теодоров включва в комплексния си анализ изследвания върху преданията, легендите, обичаите и вярванията на алианското население в Североизточна България. Той показва» че Демир баба е богат фолклорен образ, съхранил културно-исторически пластове от различни епохи. Лиана Гергова е археолог с международен авторитет. Нейните разкрития потвърждават, че основите на каменната сграда на текето "Демир баба" са непоклатими, защото са стъпили и върху свещените олтари на значимо тракийско светилище, и върху солидните каменни блокове на внушителна прабългарска култова сграда. Това многократно повишава значението на мюсюлманския паметник Демир баба теке, като го прави носител на традициите на древни цивилизации. Близо до текето е открито прабългарско болярско селище. Идентифициран е древният религиозен тракийски център Даусдава. Показани са интересни моменти от космогонията на траките, чиято култура си е проправяла път през Европа изненадващо далеч - до скандинавските земи.