Prakticheski koreiski ezik

Практически корейски език

Продуктов номер: 9763
Изчерпана

Автор: Куон Джин Чой | Со Йънг Ким
Категория: Корейски речници
Издателство: Изток-Запад
Състояние: Нова книга
172 страници
меки корици
Първо издание: 2006
Народност: българска


Практически корейски език • Средно ниво Да научим корейски език! Този учебник е специално предназначен за всички българи, желаещи да изучават корейски език в България. Одобрен е за програмата по корейски език в специалността "Кореистика" в СУ "Св. Климент Охридски". Неговата цел е в рамките на 120 учебни часа да се дадат по-дълбоки познания на студентите за съвременната корейска говорна и писмена практика, за да могат успешно да овладеят корейския език. Увод След откриването на специалността "Кореистика" в СУ "Св. Климент Охридски" през 1995 г., кореистиката в България се развива много бързо. Благодарение на добрите взаимоотношения между Корея и България интересът към корейския език нараства забележимо в последните години. Българският език е твърде различен от корейския от граматическа и прагматична гледна точка и затова студентите, изучаващи корейски език в България, срещат доста затруднения. Те предимно използват различни учебници, издадени в Корея, тъй като в България досега е издаден само един учебник по корейски език. Тези учебници обаче са предназначени за чуждестранни студенти, които знаят английски език и учат корейски в самата Корея. За българските студенти е необходим учебник, който е съобразен със спецификата на българския език, за да може да се постигнат по-добри резултати в овладяването на корейския език. Този учебник е специално предназначен за български студенти, изучаващи корейски език в България. Той е съобразен с програмата по корейски език в специалността "Кореистика" в СУ "Св. Климент Охридски". Неговата цел с в рамките на 120 учебни часа да се дадат по-дълбоки познания на студентите за съвременната корейска говорна и писмена практика, за да могат успешно да овладеят корейския език. При създаването на този учебник авторите са обобщили дългогодишния си богат опит, плод на който са различни разработки и доклади по сравнителна граматика на двата езика. Предлаганият учебник по практически корейски език за напреднали съдържа 20 урока, всеки от които се състои от основен диалог, граматика, упражнения и четива. Повечето от темите на четивата са свързани с българската култура, която студентите познават и по този начин е по-лесно възприемането на съдържанието на текстовете. Обяснението на граматическите структури е на български език и в него са описани типичните за корейската граматика модели. В края на учебника са приложени отговорите на упражненията и преводите на диалога които подпомагат обучаемите да работят самостоятелно. Особена благодарност авторите изказват на проф. Юн Хи Уон, която считат за свой учител, а за оказаната помощ при изработването на учебника благодарят на Яница Иванова - асистент по Кореистика в Софийския университет, на Деляна Недева - студентка по Кореистика. от авторите